Program podpory lokálnych komunít

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 4. ročníka projektu Program podpory lokálnych komunít.

Cieľom programu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Cieľom programu je taktiež zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a  regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.

Termín predkladania projektov:  

Žiadosti o grant zasielajte na ústredie COOP JEDNOTA POPRAD, s.d., Nám. Sv. Egídia č. 27, Poprad, v termíne od 1.2.2020 do 31.3.2020.

Výška  finančného grantu:  6 000 €

Typy podporovaných aktivít:

 • Drobné stavby – komunitné záhrady
 • Grilovacie altánky a prístrešky
 • Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár
 • Výstavba autobusových zastávok
 • Podpora lokálnych športových klubov 
 • Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská
 • Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
 • Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít
 • Výsadba a údržba zelene - budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí
 • Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás
 • Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia

Žiadosti môžu podávať: 

Orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie.

Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke: www.coop.sk

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Doplňujúce informácie o projekte Program podpory lokálnych komunít získate na t. č. 02/58 233 233.

podpora 2020

 

Podmienky

Žiadosť

Časový harmonogram

 

coopcashback 2073325672

 

COOP CashBack  je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožňuje pri platbe kartou v obchode okrem samotnej platby vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom COOP CashBack..

Výhody služby COOP CashBack

 • Všetko na jednom mieste – platba za tovar aj výber hotovosti.
 • Bezpečnosť (výber hotovosti je overený PIN kódom alebo podpisom).
 • Rýchlosť a pohodlnosť výberu.
 • Možnosť výberu hotovosti aj bez bankomatu.

Podmienky platby COOP CashBack

Podmienkou poskytnutia služby COOP CashBack je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umožňuje. Platba za tovar musí byť v hodnote minimálne 5 €.

Maximálna výška vyberanej sumy cez službu COOP CashBack je 50 € na jednu transakciu a započítava sa do denného limitu pre výber hotovosti.

NEWSLETTER

Chcem dostávať novinky e-mailom
Email address:


Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies.