Vážení predkladatelia  projektu III. ročníka Programu podpory lokálnych komunít

 NADÁCIE COOP JEDNOTA, Slovensko,

dovoľujeme si vám poďakovať za predložený projekt, za vynaložené úsilie pri jeho spracovaní a predložení.

Vybrané projekty do hlasovania z celého Slovenska, i z regiónu pôsobnosti nášho spotrebného družstva, sú uvedené na webe: https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vaša COOP JEDNOTA POPRAD, s.d.

vybrane projekty grant tp

 

 

 

Program podpory lokálnych komunít

Spoločenská zodpovednosť, nezištnosť a dobrovoľníctvo boli odjakživa úzko späté s družstevníctvom. Záleží nám, aby sa Vám v regiónoch lepšie žilo a aby sme si boli vzájomne dobrými susedmi. Po úspešných dvoch ročníkoch pokračujeme aj tento rok v projekte podpory lokálnych komunít.

CIEĽ 

Naším zámerom je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. Chceme podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska.  Vybraných 26 víťazných projektov si môže rozdeliť 156 000 eur.

AKO SA ZAPOJIŤ

O pridelenie finančného grantu môžu žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Záujemcovia o udelenie grantu musia zaslať vyplnený formulár žiadosti s popisom projektu do COOP Jednoty v príslušnom regióne od 1. februára do 31. marca 2019.

Projekty musia pochádzať z obcí a miest, kde sa nachádza predajňa COOP Jednoty a spadajú do jednej z podporovaných aktivít. Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €. Udelených bude najviac 26 grantov. Projekty, ktoré postúpia do finále vyberie daná regionálna COOP Jednota. O získaní samotných grantov rozhodnú zákazníci hlasovaním, ktoré prebehne  od 1. mája do 31. mája 2019.

Zoznam víťazných projektov uplynulého ročníka nájdete tu.

podpora komunit 3 rocnik

 

Podmienky

Žiadosť

Zoznam COOP Jednôt

 

coopcashback 2073325672

 

COOP CashBack  je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožňuje pri platbe kartou v obchode okrem samotnej platby vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom COOP CashBack..

Výhody služby COOP CashBack

  • Všetko na jednom mieste – platba za tovar aj výber hotovosti.
  • Bezpečnosť (výber hotovosti je overený PIN kódom alebo podpisom).
  • Rýchlosť a pohodlnosť výberu.
  • Možnosť výberu hotovosti aj bez bankomatu.

Podmienky platby COOP CashBack

Podmienkou poskytnutia služby COOP CashBack je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umožňuje. Platba za tovar musí byť v hodnote minimálne 5 €.

Maximálna výška vyberanej sumy cez službu COOP CashBack je 50 € na jednu transakciu a započítava sa do denného limitu pre výber hotovosti.

NEWSLETTER

Chcem dostávať novinky e-mailom
Email address:


Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies.