Program podpory lokálnych komunít

Spoločenská zodpovednosť, nezištnosť a dobrovoľníctvo boli odjakživa úzko späté s družstevníctvom. Záleží nám, aby sa Vám v regiónoch lepšie žilo a aby sme si boli vzájomne dobrými susedmi. Po úspešných dvoch ročníkoch pokračujeme aj tento rok v projekte podpory lokálnych komunít.

CIEĽ 

Naším zámerom je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. Chceme podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska.  Vybraných 26 víťazných projektov si môže rozdeliť 156 000 eur.

AKO SA ZAPOJIŤ

O pridelenie finančného grantu môžu žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Záujemcovia o udelenie grantu musia zaslať vyplnený formulár žiadosti s popisom projektu do COOP Jednoty v príslušnom regióne od 1. februára do 31. marca 2019.

Projekty musia pochádzať z obcí a miest, kde sa nachádza predajňa COOP Jednoty a spadajú do jednej z podporovaných aktivít. Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €. Udelených bude najviac 26 grantov. Projekty, ktoré postúpia do finále vyberie daná regionálna COOP Jednota. O získaní samotných grantov rozhodnú zákazníci hlasovaním, ktoré prebehne  od 1. mája do 31. mája 2019.

Zoznam víťazných projektov uplynulého ročníka nájdete tu.

podpora komunit 3 rocnik

 

Podmienky

Žiadosť

Zoznam COOP Jednôt

 

Vážení predkladatelia  projektu III. ročníka Programu podpory lokálnych komunít

 NADÁCIE COOP JEDNOTA, Slovensko,

dovoľujeme si vám poďakovať za predložený projekt, za vynaložené úsilie pri jeho spracovaní a predložení.

Vybrané projekty do hlasovania z celého Slovenska, i z regiónu pôsobnosti nášho spotrebného družstva, sú uvedené na webe: https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vaša COOP JEDNOTA POPRAD, s.d.

vybrane projekty grant tp

 

 

 

NEWSLETTER

Chcem dostávať novinky e-mailom
Email address:


Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies.