COOP JEDNOTA POPRAD, s.d.

podporila Športové hry detí z detských domovov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 16.5.2018 v Spišskej Belej.
Tešíme sa, že naše družstvo mohlo prispieť k úspešnému priebehu tejto športovej aktivity a potešiť zúčastnené deti dodanými sladkosťami.
Žijeme a podnikáme v regióne a preto nám záleží na našich partneroch a zákazníkoch. Svedčí o tom aj ďakovný list organizátora.

Týmto sa chceme tiež poďakovať všetkým Vám, milí zákazníci, za každú podoporu! 

dakovny list

 

 

 

Na tejto stránke sa využívajú len nevyhnutné cookies na beh stránky.